ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ. ส่งมอบตู้แรงดันบวก แก่ทัณฑสถานใน จ.เชียงใหม่ สนับสนุนปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ในผู้ต้องขัง 👩‍🔬

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พนมเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบตู้แรงดันบวก 2 ตู้ และเสากดเจลพร้อมเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4 ชุด แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และเรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยมี นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และนายสหัสชัย ธิโนชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป เรือนจำกลาง​เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          ปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 1,740 คน และเรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 6,519 คน ( ข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ตู้เก็บสิ่งตรวจแรงดันบวกสำหรับปฏิบัติการตรวจหาโควิด-19 เชิงรุกในผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และวางแผนจัดการการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ไม่ให้กระจายในวงกว้าง

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย