ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ สวนพฤกษชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นประธานในพิธี และมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) , หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมในพิธี

          ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ตั้งแถวร่วมกันบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้น ประธานในพิธีได้วางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และได้กล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

          ในส่วนของกิจการพลังงานได้ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สงวนแหล่งถ่านลิกไนต์ ณ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง และที่อื่นๆ ในประเทศไว้ให้รัฐดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2470

          สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย