Print

          กฟผ. และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบสนับสนุนเพิ่มเติม 6 แสนบาท พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่ 👩‍⚕️💛

          วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายธวัช ขัดผาบ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 6 แสนบาท แก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่แตง และโรงพยาบาลแม่ออน จ.เชียงใหม่

          นอกจากนั้นยังได้มอบตู้ความดันบวกจำนวน 5 ตู้ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลฮอด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และมอบเสากดเจลพร้อมเจลอนามัยจำนวน 24 ชุด แก่สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ สำหรับนำไปมอบแก่หน่วยงานที่มีความต้องการ โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบ

          ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ระดมงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 81 ล้านบาท เพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หวังให้ทีมแพทย์ทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีความปลอดภัย โดย กฟผ. ได้ประสานตรงไปยังโรงพยาบาล เพื่อสำรวจความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มอบงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่ดูแลโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

1

2

3

4