ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 🌱🌈

          17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง หลังสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ผ่อนคลาย จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง นำโดยนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง เป็นประธาน เพื่อเสนอแนวคิดหรือกิจกรรมที่จะสามารถบูรณาการในทิศทางเดียวกัน เป็นการสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

          ทั้งนี้ ในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเสนอกิจกรรมที่สามารถ บูรณาการในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้มีแผนจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 (Mae Moh Festival 2021) ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กฟผ.แม่เมาะ และชุมชนโดยรอบได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล และรองรับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างรายได้ของชุมชนภายในอำเภอแม่เมาะ อย่างไรก็ตามงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลำปางในช่วงเวลาที่จัดงานด้วย

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย