Print

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ 2 โครงการให้กับ สภ.เมืองลำปาง

          วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) พร้อมด้วย นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้กับ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง โดยมี พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง (ผกก.สภ.เมืองลำปาง) เป็นผู้รับมอบ

          โดยงบประมาณดังกล่าว เป็นการสนับสนุนสำหรับ 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแสงสว่างภายใน สภ.เมืองลำปาง และ 2. โครงการตำรวจสายตรวจสร้างพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

1