ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ชาวบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กับภารกิจซ่อมฌาปนสถานสำหรับสัตว์เลี้ยง วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ 🐶🐱

          วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นแหล่งพักพิงของสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมาก ทำให้วัดประสบปัญหาในการจัดการโรคระบาด และการกำจัดซากของสุนัขและแมวที่เสียชีวิต ปี 2555 เป็นจุดเริ่มต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เข้าไปช่วยเหลือวัด โดยการจัดทำเตาฌาปนกิจสุนัขและแมว และได้ติดตามบำรุงรักษาเตามาอย่างต่อเนื่อง

          ล่าสุดได้ปรับปรุงพัฒนาตะแกรงเตาเผาให้เป็นลักษณะมีน้ำไหลวนในตะแกรงโดยต่อท่อกับก๊อกน้ำเปิดไหลวนในตะแกรงระหว่างทำการเผาไปด้วย เพื่อลดความร้อนและชะลอการเสื่อมสภาพของตะแกรงเตา ทำให้เตาฌาปนกิจสุนัขและแมวมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น โดยได้มอบให้กับทางวัดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

          ทั้งนี้ยังได้มีการจัดทำเตาเหล็กสำหรับประกอบอาหารให้กับสุนัขและแมวทดแทนเตาเดิมที่เป็นเตาปูนประยุกต์มาจากท่อซีเมนต์ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและแตกเสียหายจากความร้อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการส่งมอบให้กับทางวัด นับเป็นความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าแม่เมาะหลายภาคส่วน ที่ตั้งใจอยากจะทำความดีให้กับสังคมในนามของ กฟผ.แม่เมาะ ถึงแม้สิ่งที่ทำจะอยู่นอกเหนือจากภารกิจ ทั้งนี้เตาฌาปนกิจสุนัขและแมวที่สร้างขึ้นนั้น ประชาชนทั่วไปสามารถนำสุนัขและแมวที่ตนเองรักมาทำการฌาปนกิจได้อีกด้วย
*หมายเหตุ การใช้คำว่าฌาปนกิจ แทนการเผานั้น เนื่องจากก่อนเผาพระสงฆ์ได้ทำพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับสุนัขและแมวที่ตาย

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย