ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหุ่นยนต์ส่งอาหาร-ยา สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลแม่เมาะ ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นผลงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ

          นายธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.ลำปาง ที่ยังพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ และผู้ป่วยที่ติดต่อโดยตรงมายัง “ศูนย์รับคนลำปางกลับบ้าน” ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยาและอื่นๆ

          ทั้งนี้เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จึงได้ระดมสมองประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับส่งอาหารและยา โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวขับเคลื่อนด้วยล้อแบบ Mechanum Wheel มีขนาดฐานประมาณ 40x50 เซนติเมตร และสูงประมาณ 12 เซนติเมตร ควบคุมแบบไร้สายระยะไกล ใช้วิทยุบังคับ มีจอแสดงผล ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 1 ชั่วโมง บรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ 20 กิโลกรัม นอกจากนั้นยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวและอิสระทั้งด้านหน้า-หลังและด้านข้าง รวมถึงสามารถหมุนรอบตัว 360 องศา ทำให้สะดวกต่อการทำงานในพื้นที่จำกัด

          “ผมหวังว่าผลงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จะสามารถช่วยสนับสนุนการทำงาน อำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งประดิษฐ์นี้ถือเป็นความภูมิใจของคน กฟผ. ที่ยืนเคียงข้างประชาชนทุกวิกฤต” นายธานี กล่าว

          ขณะที่ นายแพทย์กระสิน กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แม้ว่าจะใช้กล้องวงจรปิดช่วยในการสังเกตอาการ, โทรศัพท์ รวมถึง แอพพลิเคชั่นไลน์ แต่การทำงานในแต่ละวันของบุคลากรทางการแพทย์ ยังต้องเข้าไปพบผู้ป่วย เพื่อส่งอาหาร น้ำดื่ม และยา รวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆ ที่ญาติผู้ป่วยฝากมา

          โดยการทำงานจำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE เต็มรูปแบบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้น การได้รับหุ่นยนต์จาก กฟผ.แม่เมาะ จะช่วยลดการสัมผัสผู้ป่วย เป็นการลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยังลดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องมาดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

          ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564) โรงพยาบาลแม่เมาะ มีผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ในความดูแลซึ่งรักษาตัวในเขตควบคุมโรคติดเชื้อ ทั้งหมด 6 คน โดยทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาโดยตรงที่ “ศูนย์รับคนลำปางกลับบ้าน”

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย