Print

          รองผู้ว่าฯลำปาง เชื่อมั่น กฟผ.แม่เมาะ การ์ดสูง ภายหลังเข้าตรวจประเมินตามมาตรการควบคุมโรค 🏭💛

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ กฟผ.แม่เมาะ ว่ามีการเฝ้าระวังและควบคุมอย่างเข้มข้น ด้าน ผวจ.ลำปาง ฝากความห่วงใย ย้ำหน่วยงานเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตไฟฟ้า จึงต้องมีความปลอดภัยสูงสุด

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ปลัดอำเภอแม่เมาะ และคณะทำงาน ได้เข้าตรวจประเมินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ตามแผนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ(โรงงาน) หรือ Good Factory Practice (GFP) จังหวัดลำปาง ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) .แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) และนายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เชื่อมั่นใน กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีมาตรการในการบริหารจัดการโรงงานอย่างเข้มข้น ทั้งการป้องกันโรค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ขอให้เข้มงวดเรื่องมาตรการในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อของโรงงานอุตสาหกรรมมักมีสาเหตุหลักมาจากการเดินทางข้ามพื้นที่ของแรงงานต่างจังหวัด นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังได้ฝากความห่วงใยมายัง กฟผ.แม่เมาะ เนื่องจากหน่วยงานเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความปลอดภัยสูงสุด

          ภายหลังรับฟังการบรรยายและตอบข้อซักถาม คณะทำงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จัดเตรียมไว้สำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ FAI (Factory Accommodation Isolation) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารถิ่นเทเวศร์ สำหรับเป็นสถานที่พักคอยของผู้ป่วยสีเขียว รองรับผู้ป่วยจำนวน 16 ห้อง และพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ห้วยคิง สำหรับเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง

          สำหรับคณะทำงานดำเนินการตามแผนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ(โรงงาน) นั้น ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยจังหวัดลำปาง ตามมติเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อาทิ สนับสนุนงานทางวิชาการ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงาน จัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง และติดตามติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ(โรงงาน) ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1