Print

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ พร้อมมอบน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายพัฒนพงศ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) พร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมมอบน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 7,200 ขวด ให้แก่ผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีน โดยมี พญ.ธนิตา บุญยพิพัฒน์ ประธานคณะทำงานบริหารจัดการคลัง COVID-19 LPH เป็นผู้รับมอบ

1

2

3

4

5

6

7