ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          🚧กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการปฏิบัติงาน สภ.เมืองลำปาง 🚧

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 53,500 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง โดยมี พ.ต.ท.ชัชชัย บรรหารนุกูลกิจ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลำปาง เป็นผู้รับมอบ

          สำหรับงบประมาณดังกล่าว สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ประจำจุดตรวจจุดสกัด ได้แก่ 1. กรวยจราจร 2. แผงกั้นจราจร 3. ป้ายหยุดตรวจ 4. กระบองไฟจราจรกระพริบ 3 จังหวะแบบชาร์จ ทั้งนี้ เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 🏭

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย