ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          “น้ำใจ” กฟผ.แม่เมาะ 👷‍♀️👷‍♂️ สนับสนุนน้ำดื่มช่วยจุดฉีดวัคซีน รพ.แม่เมาะ 👩‍⚕️👨‍⚕️

          วันที่ 10 ส.ค.64 ที่โรงพยาบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด แก่โรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมีนายแพทย์ กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ สำหรับแจกให้แก่ชุมชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเยาวชนในโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน (New Jobber) เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจงานฉีดวัคซีนตลอดเดือนสิงหาคมอีกด้วย

          สำหรับวันที่ 12-13 สิงหาคม นี้ อำเภอแม่เมาะ จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่พาผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (โรคทางเดินทางหายใจเรื้อรัง, โรคเบาหวาน, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง และ โรคหลอดเลือดสมอง) เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พิเศษ! สำหรับผู้ที่พาผู้สูงอายุมา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) สามารถรับวัคซีนได้อีก 1 คน เช่นกัน ณ โรงพยาบาลแม่เมาะ เวลา 08.30 น. -15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 5426 6103 หรือ 09 2330 3198

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย