ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

          กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

17 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ·
📌 เปิดรับสมัครแล้ว! ระบบรับสมัครงานออนไลน์ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ กฟผ. จำนวน 104 อัตรา
📌 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

👉 ขั้นตอนการสมัคร

#1 เข้าเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit และ คลิกเลือกเมนู “กรอกใบสมัครงาน”
#2 กรอกรายละเอียด เลือกตำแหน่งงานที่จะสมัคร กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสารต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
#3 ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
#4 ตรวจสอบสถานะ สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร" โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด เป็นรหัสผ่านในการเข้าตรวจสอบสถานะการสมัคร
#5 การสมัครสมบูรณ์ เมื่อการสมัครงานสมบูรณ์ ในเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” จะขึ้นสถานะ “ดำเนินการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว”
#6 ตรวจสอบสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบได้ที่เมนู “ตรวจสอบสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ” ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

*สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการทดสอบ กฟผ. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

📱 หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240
----
การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และมีความโปร่งใส หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อ
----
#EGAT #กฟผ #Recruit #สมัครงาน #EGATforALL

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย