Print

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้แก่ผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ต.บ้านดง

          วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 420 ขวด และเสากดเจล จำนวน 8 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายเจริญ จักรเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี เป็นผู้รับมอบ สำหรับน้ำดื่มจะนำไปแจกให้กับประชาชนตำบลบ้านดงที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนตำบลบ้านดง จำนวน 300 คน โดยมีนายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้นำชมจุดบริการต่างๆ

1

2

3

4

3

4

3

4