ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ผลตรวจเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 2 ของ กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบทั้งหมด กฟผ.แม่เมาะยังคงตั้งการ์ดสูงตรวจเชิงรุกและดำเนินมาตรการเข้มข้นกันการระบาดแบบกลุ่มก้อน

          วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยถึงการติดตามอาการและผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 13 ราย ที่ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR รอบที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และครอบครัวที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2 ของ กฟผ.แม่เมาะ นั้น ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 13 ราย

          โดยแพทย์ได้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังต้องกักกันตัวเอง และเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ หายใจติดขัด ให้แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ทันที โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องรับการประเมินอาการอีกครั้งเมื่อดำเนินการกักกันตัวเองครบ 14 วัน ก่อนจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

          สำหรับความคืบหน้าในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดย Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มสายงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ตามมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 300 คนนั้น ผลการรวมกลุ่มเสี่ยงต่ำ 100 คนแรกในวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ในผู้รับการตรวจทั้งหมด ทั้งนี้จะดำเนินการตรวจกลุ่มเสี่ยงต่ำต่อไป ในวันที่ 20 และ 24 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม กฟผ.แม่เมาะ ยังคงตั้งการ์ดสูงและดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามหลักสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน และไม่ให้กระทบกับความมั่นคงในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย