ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 อีก 1 ราย เร่งตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงพร้อมดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุข

          วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ พบลูกจ้างนิติบุคคล ปฏิบัติงานธุรการที่แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ กองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ จำนวน 1 ราย เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS CoV-2) พบผลเป็นบวก โดยสาเหตุอาจเกิดจากการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง แล้ว ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ของ กฟผ.แม่เมาะ นับตั้งแต่เริ่มการระบาด

          เบื้องต้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ประสานกับสาธารณสุข อ.แม่เมาะ เพื่อคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ จ.ลำปาง โดยมีผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ของ กฟผ.แม่เมาะ เสี่ยงสูงจำนวน 59 ราย ประกอบด้วยลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด กักตัวอยู่ที่พักอาศัย และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันนี้( 26 สิงหาคม) ณ โรงพยาบาลแม่เมาะ นอกจากนั้นได้ปิดพื้นที่อาคารที่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อปฏิบัติงานจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ ส่วนกลางกองบำรุงรักษาไฟฟ้าและสูบน้ำ และสนามไดรฟ์ เป็นเวลา 3 วัน พร้อมเข้าดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่อไป

          อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานอยู่ มิได้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับงานด้านการผลิตและควบคุมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า และ กฟผ.แม่เมาะ จะดำเนินการสอบสวนและพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลำปางและคำสั่งผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ กรณีการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ต่อไป

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย