Print

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนหมวกป้องกันเชื้อ PAPR และเตียงสนาม ให้โรงพยาบาลสนามทหารบก มทบ.32 ลำปาง และ ทม.พิชัย

          วันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 2 ชุด และน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 50 แพ็ค ให้โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในส่วนของเตียงสนามกระดาษ พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน และชุดของใช้ส่วนตัว จำนวน 20 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3 ( มณฑลทหารบกที่ 32 ) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้รับมอบ

          โดยปัจจุบัน มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3 ( มณฑลทหารบกที่ 32 ) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการตรวจคัดกรองโรคและเป็นพื้นที่แรกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

          จากนั้น ได้เดินทางไปมอบเตียงสนามกระดาษ พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน และชุดของใช้ส่วนตัว จำนวน 10 ชุด ให้แก่ศูนย์พักคอย (Community Isolation และ Home Isolation) เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศบาลเมืองพิชัย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง สังเกตอาการแยกกักกันได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

1

2

3

4

5

6

7