Print

          เสริมทัพสู้โควิด-19 🛡 กฟผ.แม่เมาะ มอบชุดเตียงสนาม เตรียมความพร้อมให้ศูนย์กักตัวใน อ.แม่เมาะ 🛏

          วันที่ 3 กันยายน 64 ณ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายแผนกานต์ เพิ่มสุข หัวหน้ากองบริการกลางเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบชุดเตียงสนาม ประกอบด้วย เตียงกระดาษ ขนาด 3 ฟุต ชุดเครื่องนอน (ฟูก หมอน ผ้าห่ม) พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แก่เทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 10 ชุด สำหรับใช้งานในศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation หรือ CI) ของ ต.แม่เมาะ โดยมีนายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ และคณะ เป็นผู้รับมอบ

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ เริ่มดำเนินการส่งมอบชุดเตียงสนามให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 ตำบล ใน อ.แม่เมาะ รวมทั้งหมด 50 ชุด เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมการเตรียมความพร้อมในศูนย์แยกโรคชุมชน ที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับสังเกตอาการ และแยกกักตัวให้แก่สมาชิกในชุมชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและความคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

1

2

3

4