ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจังหวัดลำปางฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ปี 64 จำลองสถานการณ์เหมือนจริง “ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง”

          วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ปี 2564 รูปแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง บริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเหมืองแม่เมาะ

          โดยได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุภัยธรรมชาติฟ้าผ่า ทำให้เกิดเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงถังที่ 1 และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นจำนวนมาก ในส่วนของเหมือง แม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) ได้ร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ได้มีฝึกการป้องกันรูปแบบบนโต๊ะ (TTX : Table Top Exercise) ไปแล้ว ที่ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

          การฝึกซ้อมในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง เริ่มต้นจาก มีผู้พบเห็นควันไฟถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงถังที่ 1 จึงนำถังดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ชนิด Dry Chemical เข้าระงับเหตุแต่เพลิงยังไม่สงบ จึงแจ้งผู้ควบคุมคลังน้ำมันเชื้อเพลิงฯ และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากศูนย์ลิกไนต์ เพื่อขอสนับสนุนทีมดับเพลิง แต่ก็ยังไม่สามารถระงับเหตุได้

          ทั้งนี้ จึงได้แจ้งผู้บริหารขอใช้แผนดับเพลิง ความรุนแรงระดับ 3 และขอการสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เช่น ทีมดับเพลิง , รถดับเพลิง , เคมีโฟม , ทีมกู้ชีพกู้ภัย , รถน้ำ ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอก ทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง , อำเภอแม่เมาะ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง , ท่าอากาศยานลำปาง , คลังปิโตรเลียมลำปาง , โรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นต้น

          การฝึกซ้อมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมีการประกาศควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้แล้วทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการได้รายงานผล มีการควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมกับสำรวจความเสียหาย และประชุมสรุป โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ซึ่งได้สอบถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อม และหลังจากนี้ จะดำเนินการจัดทำเป็นรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย