ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมอาลัยอดีตนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ

          วันที่ 20 กันยายน 2564 นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และเป็นผู้แทนนายวิทยา คชรักษ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนางสายลดา สิทธิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ วางพวงหรีดแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข อดีตนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ณ บ้านเลขที่ 48/4 ม.4 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

          นางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ตั้งแต่ปี 2548 ถือเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์มากมายให้กับอำเภอแม่เมาะ อาทิ การสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาใน อ.แม่เมาะ ทั้งด้านทุนการศึกษา และการจ้างครูชาวต่างชาติฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและประชาชน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนต่างๆและการสร้างห้องเรียนไอทีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกันในวัยเกษียณ เช่น การเข้าค่ายอบรมด้านธรรมมะ และการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณีใน อ.แม่เมาะ

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย