ช่องค้นหา

          🏆 คว้า 5 รางวัล ASEAN Coal Awards 2021 👏🏻 ที่สุดแห่งความภูมิใจ จากพลังแห่งการขับเคลื่อนมุ่งสู่ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่”

          🏭 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศ มีเหมืองถ่านหินลิกไนต์สำหรับผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของต้นทุนค่าไฟฟ้าและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

          ✨ ด้วยศักยภาพทั้งหมดที่มี อ.แม่เมาะ จึงถูกเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนสู่ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)” เพื่อเป็นต้นแบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศด้วยนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน จากการผสานความร่วมมือกันทั้งพลังชุมชนที่เข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

          🌼 ทำให้ปัจจุบันอำเภอแม่เมาะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับและเสียงชื่นชมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลจากความพยายามในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากบทเรียนในอดีตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับชุมชน อันนำมาสู่การพัฒนาพลิกโฉมแม่เมาะจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี จนสามารถคว้ารางวัล ASEAN Coal Awards 2021 มาได้ถึง 5 รางวัล

          📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/EGAT_AseanCoalAwards2021

          #แม่เมาะเมืองน่าอยู่ #ASEANCoalAwards2021 #EGATforALL #EGAT

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย