ช่องค้นหา

          ผลิตภัณฑ์เห็ดเยื่อไผ่ กับการเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกอรวก 🍄🍄

          จันทร์พิมพ์ อินทร์ภิบาล หรือ คุณฝ้าย คนรุ่นใหม่หวนคืนถิ่นกำเนิด ตัวแปรสำคัญในการกำเนิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก คุณฝ้ายลาออกจากงานที่จังหวัดระยองกลับมาอยู่ที่บ้าน เพราะต้องการกลับมาดูแลพ่อแม่ ด้วยความที่อยากให้พ่อแม่ได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ จึงได้สืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จนได้พบกับข้อมูลของเห็ดเยื่อไผ่ ซึ่งเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งมะเร็ง ป้องกันโรคสมองเสื่อม มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ลดริ้วรอย และเร่งผลิตเซลล์ผิวใหม่ จึงเกิดความสนใจในสรรพคุณของเห็ดและอยากเพาะเห็ดเยื่อไผ่เองด้วยตนเองที่บ้านเนื่องจากเห็ดมีราคาแพงและหาได้ยากในท้องถิ่น การลองผิดลองถูกและศึกษาอย่างจริงจังทำให้การเพาะเห็ดประสบความสำเร็จ

          โดยแรกเริ่มได้เพาะเห็ดเพื่อรับประทานและแปรรูปกันในครอบครัวเท่านั้น ภายหลังได้ต่อยอดเป็นการหารายได้จากการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ขาย พร้อมกับค้นหากลุ่มลูกค้าทั้งทางออนไลน์ และ ภายในจังหวัดลำปาง การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ขายแบบจริงจังทำให้คนในชุมชนบ้านกอรวกเกิดความสนใจศึกษาข้อมูลในการเพาะเห็ดขาย จึงได้ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดให้ชาวบ้านและได้รวมตัวก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ขึ้น ในปี พ.ศ. 2561

          การรวมกลุ่มอย่างจริงจังของคนในชุมชนทำให้หน่วยงานในท้องถิ่นให้ความสนใจสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ คือหนึ่งในหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชน ทั้งการส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดและการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อโรงเรือนเพาะเห็ดและชั้นวางเพาะเห็ดตลอดจนก้อนเชื้อเห็ดให้กับกลุ่มฯภายใต้งบประมาณในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลจางเหนือ จำนวน 100,000 บาท ช่วยแก้ไขปัญหาการรบกวนของแมลงกัดกินเนื้อเห็ด

          นอกจากนี้ กฟผ.ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของเห็ดเยื่อไผ่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวกสำหรับหาสรรพคุณที่เอื้อต่อการทำเครื่องสำอาง พร้อมกับการวิจัยดิน ใน อ.แม่เมาะ เพื่อวิจัยหาองค์ประกอบที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเยื่อไผ่ สำหรับต่อยอดส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          กลุ่มยังได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด ที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ซึ่งกลุ่มฯ ได้ผ่านเข้ารอบ และได้รับการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจหลายแขนง พร้อมได้รับการสนับสนุนช่องทางการขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายได้เข้ากลุ่มฯ ให้วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้กลุ่มได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการนำทุกส่วนของเห็ดเยื่อไผ่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ แชมพู สบู่ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ตลอดจน เห็ดเยื่อไผ่อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยคุณประโยชน์ก่อกำเนิดจากคน แม่เมาะ ซึ่งพร้อมออกสู่ตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน

          ☎🍄 หากท่านใดสนใจอยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดเยื่อไผ่ หรือสั่งเห็ดเยื่อไผ่สดมารับประทานสามารถติดต่อได้ที่ คุณจันทร์พิมพ์ อินทร์ภิบาล โทร 081-952-3585 หรือ Facebook Page : หญิงจัน ผลิตภัณฑ์จากเห็ดเยื่อไผ่

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย