Print

          กฟผ.แม่เมาะ มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ชุมชนบ้านแม่เลียงพัฒนา 💛👨‍👩‍👧‍👦

          วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. จำนวน 2,400 ขวด แอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด หน้ากากอนามัยจำนวน 10 กล่อง ให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม เนื่องจากคนในชุมชนเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบเป็นกลุ่มก้อนภายในพื้นที่ โดยมี นายเฉลิมพล นวลสม กำนันตำบลเสริมขวา เป็นผู้รับมอบ ณ จุดคัดกรองโควิด-19 หมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

1