Print

          ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

          วันนี้ 8 ตุลาคม 2564 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าพบนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของ กฟผ. ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนา อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง

          ทั้งนี้ นายจรัญ คำเงิน เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยก่อนหน้าได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ณ สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

1