ช่องค้นหา

          📍📍📍 กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงการปรับปรุงเส้นทางจราจร “บ้านดง-อ.แม่เมาะ” 📍📍📍

          วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ ห้องประชุมหนองบอม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในการประชุมคณะกรรมการมีส่วนร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านดง ครั้งที่ 2/2564 นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) เป็นตัวแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำคณะชี้แจงเรื่องการจัดการเส้นทางสัญจร บ้านดง-อำเภอแม่เมาะ โดยมี นายอรรถวิท ขุนทอง ปลัดอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน

          นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ -1. (ช.อบม-1.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกสะสมเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 15 วันในช่วงต้นเดือนกันยายน 2564 วัดปริมาณน้ำฝนรวมกว่า 97 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณขอบถนนเส้นทางบ้านดง-อำเภอแม่เมาะ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ช่วงเวลาประมาณ 05.30 น.

          จากการประเมินเสถียรภาพและตรวจวัดการเคลื่อนตัวจนถึงปัจจุบันพบว่าผนังบ่อเหมืองบริเวณดังกล่าวยังคงมีเสถียรภาพ และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับถนนสัญจร แต่เพื่อความปลอดภัยและลดความวิตกกังวลของผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว กฟผ. จึงได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางสัญจรเป็นการชั่วคราว

          โดยทั้ง ขาเข้า-ขาออก ให้ใช้ประตูด่านศาลพ่อปู่แทน ซึ่งจะไปบรรจบกับเส้นทางเดิมที่ด่านเกาะลอยเหมืองแม่เมาะ เส้นทางนี้จะผ่านพื้นที่การทำงานของ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งได้ติดตั้งป้ายจราจร , ป้ายบอกทาง , ไฟส่องสว่าง และจัดให้มี รปภ. อำนวยความสะดวกในพื้นที่ตลอดเวลา ในระหว่างนี้ ก็ได้เร่งปรับปรุงเส้นทางเบี่ยงระยะกลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้อีกครั้งภายในเดือนตุลาคม

          ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทการทำเหมืองจะต้องมีการขยายขอบบ่อเพื่อป้องกันเสถียรภาพ กฟผ. จึงจำเป็นต้องทำแนวถนนหลักถาวรใหม่ สำหรับการสัญจร บ้านดง-อ.แม่เมาะ โดยรื้อถอนอาคารบางส่วนออก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้งานได้ภายในปี 2565

          นอกจากเส้นทางดังกล่าว นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กฟผ.แม่เมาะ จะดำเนินการปรับปรุงถนนเลียบคลองผันน้ำแม่เมาะ-ห้วยทรายตลอดเส้นทาง เพื่อใช้เป็นถนนสำรอง ตั้งแต่แยกห้วยคิงจนถึงสะพานปลาบ้านดง รวมทั้งทำทางเบี่ยงยกระดับและก่อสร้างสะพานข้ามคันคลอง Main Diversion กม.5 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบเส้นทางให้ชุมชนใช้งานราวปลายปี 2565

          ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำเป็นต้องปิดการใช้งานถนนเส้นดังกล่าวระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางแยกห้วยคิงขอให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางเข้า-ออก ที่ด่านห้วยทรายแทน โดยจะมีด่านรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ด่าน กม.1 และ จุดที่ 2 ด่านห้วยทราย

          นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า กฟผ. จะแจ้งความก้าวหน้าในการปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นระยะ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปยังสามารถใช้เส้นทางผ่านทุ่งบัวตอง ซึ่งเป็นถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete ระหว่างบ้านดง-อำเภอแม่เมาะ ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นในการใช้เส้นทางห้วยทรายได้เป็นอย่างมาก และเพื่อความปลอดภัย กฟผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

1

2

3

4

3

4

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย