ช่องค้นหา

          🌺🌹📍🌼 กฟผ.แม่เมาะ ปรับโฉมเทศกาลท่องเที่ยวฯ เที่ยวแบบ New Normal 19 พ.ย. เป็นต้นไป เตรียมพบกับ “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ ประจำปี 2564” 🌺🌹📍🌼

          🌼 “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” ที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นมาต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า 16 ครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งท้ายปีที่จังหวัดลำปางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ที่ดูเหมือนจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มากยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง

          🌼 กระนั้น เพื่อให้สอดรับกับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน ขณะที่ จังหวัดลำปางเองก็ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ดังนั้น กฟผ.แม่เมาะ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานแบบ New Normal และใช้ชื่องานว่า “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ ประจำปี 2564” ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

          🌼 นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “EGAT for All @Mae Moh Smart City” เพื่อให้สอดรับกับการที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่มี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ได้ประกาศให้โครงการแผนพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จังหวัดลำปาง หรือ Mae Moh Smart City เป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นระยะ

          🌼 โดยโครงการนี้จะได้ส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนในอำเภอแม่เมาะ มีการพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. 2594 โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนไปพร้อมกับ กฟผ. ผ่านแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

          🌼 นายประจวบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบเขตของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

          🌼 1. การจัดทำเว็ปไซต์ http://maemoh-festival.egat.co.th/ ภายในรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Virtual Exhibition นิทรรศการเสมือนจริง แม่เมาะเมืองน่าอยู่ , 360° Virtual Tour การท่องเที่ยวเสมือนจริง 10 สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ กฟผ. แม่เมาะและอ.แม่เมาะ เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , สวนพฤกษชาติ , สวนเฉลิมพระเกียรติฯ , สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ , ชุมชนบ้านเมาะหลวง , วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าออนไลน์ซึ่งเป็นการจัดแสดงแบบ 3D Virtual Exhibition จำนวน 15 ร้านค้า

          🌼 2. Facebook Live ในเพจ https://www.facebook.com/maemohfestival ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ ประจำปี 2564 แบบเสมือนจริง Virtual Opening ระหว่างผู้บริหาร กฟผ. ที่ สำนักงานกลาง กฟผ. และ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีการเสวนาเรื่อง “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” กิจกรรมขายสินค้าออนไลน์ ของชุมชนในราคาพิเศษ กิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัล พร้อมกับ การจัดนิทรรศการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา

          🌼 สุดท้าย 3. การเที่ยวชมทุ่งดอกไม้รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป สามารถเข้าชมทุ่งดอกไม้บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง) พื้นที่ทิ้งดินเดิมภายใน กฟผ.แม่เมาะ ชมการประดับตกแต่งสถานที่ยามค่ำคืนด้วยไฟ LED กันแบบจุใจกันตั้งแต่ 06.00-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขณะที่ ทุ่งดอกบัวตอง แลนด์มาร์คและไฮไลท์สำคัญก็จ่อคิวผลิดอกอวดโฉมความงามและจะบานสะพรั่งตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

          🌼 ส่วนบริเวณสวนพฤกษชาติ ก็เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งภายในมีจุดท่องเที่ยว ทั้ง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ซึ่งมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศไว้ใช้ในราชการเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2470 ทำให้ กฟผ. มีเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ ใช้ผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 94 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังมีลานสไลด์เดอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถชมวิวบ่อเหมืองแบบ 180 องศา , พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่า และอุทยานพลังงานเป็นต้น

          🌼 “การจัดงานในปีนี้มีความแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แบบเสมือนจริง หรือบางส่วนอยากมาชมสถานที่จริงก็ทำได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ พวกเราชาว กฟผ. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราได้ทำจะสร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงภาวะวิกฤต ได้บ้าง กฟผ. พร้อมเคียงข้างคนไทยและร่วมฟันฝ่าทุกวิกฤต” นายประจวบ กล่าว

          🌼 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/maemohfestival

          ย้ำกันอีกสักครั้งค่ะ เวลาเปิดให้บริการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
🌼 สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ชมไฟ LED) 06.00-20.00 น.
🌼 ทุ่งดอกบัวตอง 08.00-18.00 น.
🌼 สวนพฤกษชาติ 08.00-18.00 น.

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย