Print

          กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้ความดันลบ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่หน่วยงานทางการแพทย์ จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ 💛

          วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายอนุสรณ์ บุญรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบตู้ความดันลบ จำนวน 1 ตู้ แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ที่มาเข้าใช้บริการ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน อีกทั้งยังใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพยาบาลอีกด้วย โดยมี นางสาววาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

          ในวันเดียวกัน กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายอนุสรณ์ บุญรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่เตียงกระดาษพร้อมเครื่องนอน 30 ชุด, น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 200 แพ็ค, สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 300 ขวด, แอลกอฮอล์ชนิดเติมขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด, สเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด, แอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 10 แกลลอน, แอลกอฮอล์เจล ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด และแอลกอฮอล์เจล ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 20 ถุง โดยมีนายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดยังคงออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างสูงสุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด โดยกฟผ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
#EGATFORALL

1

2

3

4

5