ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ จัดเวทีพบปะและให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมแจ้งการจัดรับฟังความเห็นฯ ครั้งสุดท้าย สำหรับ MMRP2 และการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 17 แก่สื่อมวลชนจังหวัดลำปางผ่านกิจกรรม “จิบกาแฟ แฉไอเดีย" ⚡

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แฉไอเดีย” กิจกรรมเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้ข้อมูลในประเด็นการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) และความพร้อมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติ หรือหน่วยงานอนุญาต ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) และความคืบหน้าการงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 17 แก่สื่อมวลชน จ.ลำปาง ณ เจเจปาร์ค ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย