ช่องค้นหา

          📌 กฟผ. ร่วมจังหวัดลำปาง-ชุมชนอำเภอแม่เมาะ เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่”

          เปิดโต๊ะเสวนา “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่” รองผู้ว่าฯ ลำปาง เผยตั้งคณะกรรมการฯ รองรับการขับเคลื่อนตั้งเป้าเสนอ DEPA เข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปี 65 ขณะที่ ผู้ว่าการ กฟผ. ย้ำชัดมุ่งหน้าขับเคลื่อนแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน ระยะนำร่องเร่งดำเนินงานใน 3 มิติ

          📌 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยในงานเสวนาหัวข้อ “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)” ที่จัดขึ้นในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ว่า การที่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อ “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หรือ Mae Moh Smart City” นับเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะนำร่องของประเทศไทย โดยการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองร่วมกับ กฟผ. นั้น ได้เริ่มก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะนั้นเป็นสิ่งทีดีต่อจังหวัดลำปาง เพราะการพัฒนานั้นหากมีการตั้งต้นและแบบอย่างที่ดีก็จะสามารถนำมาต่อยอดและขยายผลสู่การพัฒนาในวงกว้างได้

          📌 สำหรับจังหวัดลำปางนั้นก็พร้อมขานรับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 นอกจากอำเภอแม่เมาะแล้วในอนาคตก็มีแผนจะขยายผลเมืองอัจฉริยะไปในอำเภออื่นให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดลำปางด้วยเช่นกัน

          📌 ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนา “ลำปางเมืองอัจฉริยะ Lampang Smart City” เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป โดยมีเป้าหมายนำเสนอเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ DEPA ภายในปี 2565 อีกด้วย

          📌 “จังหวัดลำปาง มีโครงสร้างพื้นฐาน มีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการรองรับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านการขนส่งและสื่อสาร ด้านเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต การพัฒนาพลงเมือง รวมถึงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า การพัฒนาในมิติต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้จังหวัดของพวกเราให้เติบโตทั้งในแง่เศรษฐกิจ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของคนลำปาง ได้อย่างยั่งยืน” นายสุรพล กล่าว

          📌 ขณะที่ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ อยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ มากว่า 40 ปี เติบโตและพัฒนาควบคู่กันมาตลอด ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์มีทั้งคุณประโยชน์ทำให้การผลิตไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป แต่อีกด้านก็มีสิ่งที่คนไม่ยอมรับ เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันเป็นกระแสของโลกที่ตระหนักและให้ความสำคัญ ทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ลดน้อยลง ผนวกกับถ่านหินลิกไนต์ถูกใช้ไปเกือบหมดแล้ว คงเหลือใช้ได้ต่ออีกราว 30 ปีเท่านั้น

          📌 หากมองไปข้างหน้า ถ่านหินลิกไนต์ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะจะหมดลง โรงไฟฟ้าถ่านหินจะยุติการเดินเครื่อง และภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ ที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนในอนาคตจะเป็นอย่างไรอาจยังไม่มีคำตอบใดที่แน่ชัด การจ้างงานของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดลำปางกว่า 9,000 ตำแหน่ง จะต้องหายไป รวมถึง เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางด้วย

          📌“สิ่งหนึ่งที่ กฟผ. มุ่งมั่น และมั่นใจคือไม่ว่าเราจะคงอยู่หรือจากไป อ.แม่เมาะ เปรียบเสมือนเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจะต้องสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งพาการดำเนินงานของ กฟผ. ซึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนแม่เมาะเมืองน่าอยู่ Mae Moh Smart City เป็นคำตอบและเส้นทางที่เราจะร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน” นายบุญญนิตย์ กล่าว

          📌 นายบุญญนิตย์ กล่าวด้วยว่า ระยะนำร่องของโครงการจะดำเนินงานใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ(Smart Economy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยมีเป้าหมายให้ อ.แม่เมาะ มีการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้พลังงาน หมุนเวียน หรือ Renewable Energy ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างรายได้ชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่จะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พัฒนา เติบโตในทุกมิติ และกลายเป็น “เมืองที่น่าอยู่”อย่างยั่งยืน

          📌 โดยในปี 2564 ด้านพลังงาน ได้เริ่มทดลองโครงการเผาไหม้ชีวมวลร่วมกับถ่านหินของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (Co-Firing) ซึ่งเบื้องต้นจะมุ่งเน้นการนำชีวมวล จากเศษพืชเหลือใช้ทางเกษตรมาอัดเป็น pallet เผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ซึ่งทำให้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย

          📌 ด้าน นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้เริ่มทำแผนมาตั้งแต่ปี 2562 จากความร่วมมือกันของส่วนราชการ ภาคประชาชน และกฟผ. กำหนดทิศทาง สัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งดีที่การเริ่มต้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

          📌 โดยการก้าวสู่การเป็น Mae Moh Smart city ซึ่งมีแผนงานและ Roadmap ในการพัฒนาเมืองอย่างชัดเจน จะช่วยทำให้เกิดการบูรณาการในการทำแผนงาน ตลอดจนการใช้งบประมาณในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนได้รับจากการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เงินค่าภาคหลวงแร่ ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์ และตรงตามเป้าหมายในอนาคตร่วมกันได้อย่างชัดเจนขึ้น

          📌 นายแดง ทนันชัย ประธานเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กฟผ.แม่เมาะ ทำงานร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้คนในชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการปลูกป่า ทำฝาย ให้ความสนับสนุนทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน รวมถึง การส่งเสริมพลังงานทดแทน ความฝันของชาวแม่เมาะตอนนี้อยากให้ที่นี่เป็นเมืองสีเขียว มีความน่าอยู่ทุกหมู่บ้าน มีสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตก็จะดี ซึ่งหลายโครงการก็อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกัน

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย