ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ จัดจับฉลากกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงาน เข้าทำงานด้านฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะ 138 กลุ่ม มูลค่าจ้างงานเกือบ 10 ล้านบาท

          วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดจับฉลากงานจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-1 เป็นประธานชี้แจงการจับสลากงานจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ จากกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ ทั้ง 5 ตำบลใน อ.แม่เมาะ ตามนโยบายกระจายรายได้สู่ราษฎรท้องถิ่น ในการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับราษฎร

          โดยในปีนี้มีกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 336 กลุ่ม ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ต้องการแรงงานเข้าทำงานจำนวน 138 กลุ่ม ใน 18 ลักษณะงาน ได้แก่ งานซื้อปุ๋ยหมัก, งานถางหญ้าบำรุงรักษาต้นไม้, งานปลูกต้นไม้, งานรับซื้อกล้าไม้, งานถางหญ้าพร้อมตัดแต่งบัวตอง, งานถางหญ้าและใส่ปุ๋ย, งานซื้อไม้หลัก, งานปลูกบัวตอง, งานจ้างเหมาถางหญ้าในร่องระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง, งานหว่านพืชคลุมดิน, งานปลูกซ่อมต้นไม้, งานถางวัชพืชพร้อมขนทิ้งนอกแปลง, งานปลูกสวนประดิพัทธ์แนว Greenbelt, งานถอนวัชพืช/ตัดแต่งกิ่งรากกล้าไม้, งานเปลี่ยนถุงกล้าไม้, งานผสมดินพร้อมย้ายกล้าลงถุงและปักชำกิ่งบัวตอง และงานจ้างเหมาถางหญ้าและตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้งนอกแปลง ซึ่งงานจ้างเหมาและจัดซื้ออุปกรณ์ครั้งนี้สร้างอาชีพให้ราษฎรในชุมชน คิดเป็นเป็นมูลค่าประมาณ 9,438,210 บาท

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย