ช่องค้นหา

282319595 375495327952607 7326535013097270834 n

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนองนโยบายภาวะวิกฤตโรงไฟฟ้า และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์จริง

282549970 375495794619227 2097496794240200981 n

          วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (ระดับ 3) จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เหมืองแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุดแผงเครื่องมือวัด บริเวณอาคารคลังน้ำมัน สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-13 โดยมีนายมนตรี เดชมา หัวหน้ากองการผลิต 2 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน พร้อมจัดศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

280713052 375495637952576 7428346501207122018 n

          นอกจากนั้นได้สื่อสารไปยังศูนย์จัดการภาวะวิกฤตสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สำนักกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมี นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อสารไปยังประชาชนและสื่อมวลชนในภาพรวม หลังจากซักซ้อมขั้นตอนและกระบวนการดับเพลิงแล้วเสร็จผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินและคณะได้ร่วมซ้อมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

281989448 375495561285917 3926218403950533550 n

          ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกซ้อมการแจ้งข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์จริง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย