ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กลุ่มผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน อ.แม่เมาะ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าการ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน กรณีข่าวสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วย เพื่อซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านทดแทน 🏭🏭

          กฟผ.แม่เมาะ เปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เตรียมถ่ายทอดการทำการเกษตรแบบไม่พึ่งสารเคมีแก่ชุมชน 🌳🌳

          กฟผ.แม่เมาะ นำ 23 กลุ่มอาชีพในพื้นที่ เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ

          ครบรอบ 94 ปี รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินฯ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานจนปัจจุบัน 🙏🙏🙏

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มมาตรการคัดกรองแรงงานต่างจังหวัด ก่อนเข้าพื้นที่งานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า 👷‍♂️👷‍🏭

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย