ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ. ลงนาม MOU ร่วมกับ กรมทางหลวง ปรับปรุงถนนบริเวณเนินไส้กรอก งบประมาณ 25 ล้านบาท 🚧🚗

          กฟผ.แม่เมาะ จัดสอบคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการ “พลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน” จำนวน 134 อัตรา 🙍‍♀️🙍‍♂️

          คณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักโฮมสเตย์ เข้าประเมินและรับรองมาตรฐาน การบริการบ้านพักโฮมสเตย์เมาะหลวง 🏡🏡

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนใน อ.แม่เมาะ ต่อเนื่องปีที่ 2 💛

          กฟผ. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย