ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          ชุมชนบ้านแม่เลียงพัฒนา 💛👨‍👩‍👧‍👦

          เสริมความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกอรวก 🍄🍄

          งานสัมมนาธุรกิจวัตถุพลอยได้ 🏭🏭

          ที่สุดแห่งความภูมิใจ จากพลังแห่งการขับเคลื่อนมุ่งสู่ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่”

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย