ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          🎉🎊 MAEMOH FESTIVAL 16th เที่ยววิถีใหม่ ห่างไกล COVID-19

          นายช่างโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมเติมฝันเด็กรุ่นใหม่ด้วยหัวใจจิตอาสา ส่งต่อความรู้ไฟฟ้าสู่เยาวชน💡👷🏼‍♂️👷🏼‍♀️💡

          ภาพของโรงไฟฟ้าในความทรงจำของคุณเป็นอย่างไร ตอนนี้ให้ลบออกไปให้หมด เราจะพาไปเปิดโลกใบใหม่ที่ กฟผ.แม่เมาะ

          ❤️❤️❤️ สุดอบอุ่น เหมืองแม่เมาะ จัดงาน “ส่งพี่กลับบ้าน ปี 63” สดุดี 112 ผู้ปฏิบัติงาน ฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนภารกิจ กฟผ. ❤️❤️❤️

          โครงการสุขใจไปกับเกษตรอินทรีย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย