ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          แต่ยังให้กักตัวต่อเนื่องก่อนตรวจรอบ 2

          เร่งตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงพร้อมดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุข

          เตรียมความพร้อมให้ศูนย์กักตัวใน อ.แม่เมาะ

          สนับสนุนหมวกป้องกันเชื้อ PAPR และเตียงสนาม

          กฟผ. มอบงบปรับปรุง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 15.7 ล้านบาท

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย