ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมออกบูธ ในโครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะพบประชาชน

          ยิปซัม สุดยอดวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้า สู่วัตถุบำรุงดินทางการเกษตร 🌳🏭

          กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน อ.แม่เมาะ

          คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ 🏭🏭

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบเงินตั้งต้น 2 ล้านบาท ให้มูลนิธิรักษ์แม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย