ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          การดูแลพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

          ร่วมให้สัมภาษณ์ในประเด็นแนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำจาง ณ สถานีวิทยุ อสมท ลำปาง FM 99.0 MHz

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้และผืนป่า 🌳🌳🌳🌳

          การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน หรือ CSR เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาความมั่นคงในระบบการผลิต

          กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก พร้อมอุปกรณ์ต้านโควิด-19 แก่ 10 โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง 🧑🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย