ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิด “โครงการระงับไฟป่า ประจำปี 2562-2563”

          กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2561 กว่า 365,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน จ.ลำปาง 🎓🎓🎓

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วเพื่อสาธารณประโยชน์ นำร่อง ต.จางเหนือ พื้นที่แรกในอำเภอแม่เมาะ

          สิ้นสุดการรอคอย!
ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!

          เตรียมมือถือให้พร้อม 12.12 นี้เรามา Shake Shake…เอ้ย ไม่ใช่!!

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย