ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ห่วงใยผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางฝุ่นละออง PM 2.5 แจกจ่ายหน้ากาก N95 กว่า 2,000 ชิ้น พร้อมกำชับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่น

          เตรียมตัวให้พร้อม!

          กฟผ.แม่เมาะ เข้มมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที่-สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าต่อเนื่อง

          กฟผ. แม่เมาะ ทั้งเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งกำเนิด

          ทีมเฝ้าระวังและระงับไฟป่า กฟผ.แม่เมาะ ดับเพลิงหญ้าแห้งบริเวณบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของชุมชน👨‍🚒👨‍🚒👩‍🚒

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย