ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          สนับสนุนน้ำดื่ม ให้แก่ผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ต.บ้านดง

          ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

          ผลตรวจ 100 คนวันแรก เป็นลบทั้งหมด

          ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 3 และ 4 ของ กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบทั้งหมด

          สนับสนุนเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด 250 เครื่อง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย