ช่องค้นหา

          ขอความร่วมมือคณะดูงานและผู้เช้าเยี่ยมชมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 🌈🚌

          รณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุง MM-T1 อุบัติเหตุต้องเป็น "ศูนย์" 👷‍♂️👷‍♀️

          📣📣📣 Back to the NEW NORMAL พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) กลับมาเปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้ 📣📣📣

          ไฟฟ้าไม่มีขา กับเส้นทางพลังงานแห่งโอกาสและความสุข ⚡️

          โครงการ EGAT Care Back to School เตรียมรับเปิดเทอม ปิดเสี่ยง COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์สร้างสุขอนามัย ตรงสู่โรงเรียนทั่วประเทศ 💛

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย