ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะ ตรวจวัดภาวะสุขภาพประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ประจำปี 2564

          🚧กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการปฏิบัติงาน สภ.เมืองลำปาง 🚧

          กฟผ.แม่เมาะ มอบถุงน้ำใจและน้ำดื่ม แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง 🏭💛

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนทีมสกัดเหตุเพลิงไหม้บ้านสบป้าดและมอบสิ่งของเยียวยาผู้ประสบภัย 👩‍🚒

          สนับสนุนงบประมาณ พร้อมมอบน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย