ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ อบจ.ลำปาง มอบสิ่งของจำเป็น แก่ชุมชน ต.แม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 👨‍👦‍👦💛

          🏢 เหมืองแม่เมาะ ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 นำผู้ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรในห้อง Control Room เข้า Safe Zone ลดความเสี่ยง 🏢

          📍📍📍 ประกาศแล้ว 1,119 รายชื่อราษฎรผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ พร้อมเปิดให้ยื่นขออุทธรณ์กรณีกระทบสิทธิภายใน 30 วัน 📍📍📍

          กฟผ.แม่เมาะ มอบสิ่งของจำเป็นส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชน ต.จางเหนือ และ ต.นาสัก 👨‍👦‍👦💛🏭

          กฟผ.แม่เมาะ จัดพื้นที่ Safe Zone และ Clean Zone

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย