ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          คณะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมภารกิจการทำเหมือง กฟผ.แม่เมาะ

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

          กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกข้าวสืบสานปณิธานตามรอยพ่อต่อเนื่องปีที่ 5

          วิทยาลัยการปกครอง นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย