ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมบรรจุถุง “น้ำใจ” กฟผ. 100 ชุด ส่งมอบชาวบ้านในกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน”

          กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมรถม้าลำปาง เพื่อจัดซื้ออาหารม้าบรรเทาความเดือดร้อน COVID-19

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มมาตรการคัดกรองการเข้าใช้โรงอาหาร และกรีนมาร์เกต ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 จากรัฐบาล 🏠

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” ช่วยเหลือชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย