ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ-หน่วยงานสังกัด ก.พลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

          กฟผ.แม่เมาะ ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งของเขื่อนแม่จางและแม่ขามเข้าสู่ระดับที่ 2 พร้อมตั้งรับการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า และส่งต่อยังชุมชน 💧💧

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมมอบถุง "น้ำใจ" กฟผ.

          กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกและลบ พร้อมอุปกรณ์ต้านโควิด-19 แก่โรงพยาบาล 5 แห่งใน จ.ลำปาง 👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

          แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เตรียมปรับปรุงถนนเส้นทางแม่เมาะ-ผาลาด ให้สะดวกและปลอดภัยแก่การสัญจร 🚙🚗

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย