ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้อะคริลิกป้องกันสารคัดหลั่งแบบตั้งโต๊ะ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอแม่เมาะ 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️💛

          จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่มอบถุง "น้ำใจ กฟผ." แก่ชุมชนใน ต.จางเหนือ

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชน อ.แม่เมาะ 🥬👨🏽‍🌾🧑🏼‍🌾

          กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณ 150,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ ในช่วงการระบาดของ COVID-19 👨🏻‍⚕️💛

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย