ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          นายอรรถพล อิ่มหนำ “ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เตรียมที่พัก Safe Zone

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 😷😷🏭🏭

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ ต.บ้านดง เป็นตำบลที่ 4 🚜🚜

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ลดความเสี่ยง COVID-19 ในพื้นที่ทำงาน 😷😷

          ร่วมให้กำลังใจเยาวชนเก่งและดี อ.แม่เมาะ สอบสัมภาษณ์ชิงทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน 🇨🇳🇨🇳🎓🎓

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย