ช่องค้นหา

          ศปก.อ.แม่เมาะ หารือเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบการกรณีเปิดลำปาง ตามมาตรการควบคุมฯ โควิด-19 🏘

          กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เตรียมแผนรองรับการทำเหมืองในอนาคต

          กฟผ.แม่เมาะ กลับมาให้บริการสนามกอล์ฟหลังจากปิดไปร่วมกว่า 2 เดือน เน้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

          กฟผ.แม่เมาะ-หน่วยงานสังกัด ก.พลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

          กฟผ.แม่เมาะ ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งของเขื่อนแม่จางและแม่ขามเข้าสู่ระดับที่ 2 พร้อมตั้งรับการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า และส่งต่อยังชุมชน 💧💧

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย