ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กรมอนามัยแนะนำ ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าสูง ที่สำคัญยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วแก่ ต.นาสัก เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 🚜🚜

          เหมืองแม่เมาะ ออกมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาด COVID-19 จัดหา Thermoscan-แอลกอฮอล์ล้างมือ-น้ำยาฆ่าเชื้อโรค-หน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง พร้อมกำชับผู้บริหารให้ความสำคัญและสื่อสารมาตรการป้องกันเข้มงวด

          กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ‼️

          กฟผ.แม่เมาะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนรถบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียน ตลอดจนบริเวณสำนักงานและห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ COVID-19 😷⛔️

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย