ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ ต.บ้านดง เป็นตำบลที่ 4 🚜🚜

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ลดความเสี่ยง COVID-19 ในพื้นที่ทำงาน 😷😷

          ร่วมให้กำลังใจเยาวชนเก่งและดี อ.แม่เมาะ สอบสัมภาษณ์ชิงทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน 🇨🇳🇨🇳🎓🎓

          กรมอนามัยแนะนำ ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าสูง ที่สำคัญยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วแก่ ต.นาสัก เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 🚜🚜

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย