ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง มอบเครื่องบริโภคแก่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ใน จ.ลำปาง 👨‍✈️🧑‍✈️

          กฟผ.ประสานทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผน

          📣📣ประกาศ📣📣 กฟผ.แม่เมาะ จะปิดถนนบริเวณหน้าบ้านรับรอง

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ให้ อพม.ลำปางและสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง”

          กลับมาพบกันอีกครั้งกับ ตลาดนัด Green Market ตลาดนัดสินค้าชุมชน คนแม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย