ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          แจ้งรถเถ้าลอยจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

          🌿☘️🍀 กฟผ.แม่เมาะ ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทต.แม่เมาะ 🌿☘️🍀

          ชาวบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กับภารกิจซ่อมฌาปนสถานสำหรับสัตว์เลี้ยง วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ 🐶🐱

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ 2 โครงการให้กับ สภ.เมืองลำปาง

          (เหมืองแม่เมาะ) เปิดให้บริการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 จองเข้าชมล่วงหน้าเท่านั้น

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย