ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ. ผลักดันทักษะผู้ประกอบการท้องถิ่น

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหนังสือชี้แจงต่อกลุ่มผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน อ.แม่เมาะ ยืนยัน กฟผ. เน้นความมั่นคงทางพลังงานเป็นหลัก

          ที่ปรึกษา รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ New Jobber 🏭🏭🧑🏻👩🏻👧🏻👨🏻👩🏻‍🦱

          กฟผ. ส่งมอบตู้แรงดันลบและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เสริมทัพ รพ.แม่ใจ จ.พะเยา สู้โควิด-19

          “กฟผ. แม่เมาะ” รับซื้อปุ๋ยหมักจากชุมชนต่อเนื่องกว่า 17 ปี ลดปัญหาเผากำจัดเศษวัสดุทางการเกษตร ต้นเหตุหมอกควัน-PM 2.5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย