ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 🌱🌈

          ลดปริมาณการปล่อย CO2 และฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม 🏭🌾

          สรุปภาพรวมการทำงาน-โครงการสำคัญเพื่อพัฒนา อ.แม่เมาะ และความคืบหน้าโครงการอพยพฯ

          กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดลำปางติดตั้งเพิ่มเติม 6 จุด

          กฟผ. และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบสนับสนุนเพิ่มเติม 6 แสนบาท พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่ 👩‍⚕️💛

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย