ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          (เหมืองแม่เมาะ) เปิดให้บริการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 จองเข้าชมล่วงหน้าเท่านั้น

          ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 🌱🌈

          ลดปริมาณการปล่อย CO2 และฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม 🏭🌾

          สรุปภาพรวมการทำงาน-โครงการสำคัญเพื่อพัฒนา อ.แม่เมาะ และความคืบหน้าโครงการอพยพฯ

          กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดลำปางติดตั้งเพิ่มเติม 6 จุด

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย