ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          🌺🌸🌹 ราชินีแห่งป่าฝน “ดอกปทุมมา” แปลงทดลองปลูก 3 พันหัว ผลิดอกบานสะพรั่งท้าสายฝนบนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง) กฟผ.แม่เมาะ 🌺🌸🌹

          กฟผ.แม่เมาะ มอบฉากกั้นอะคริลิค จำนวน 9 ชุด ให้กับโรงพยาบาลแม่เมาะ 👩🏻‍⚕️🧑🏻‍⚕️

          กฟผ.แม่เมาะ จับมือชุมชนบ้านปงแท่นจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทางขึ้นดอยสะโตง เดินหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ตำบลจางเหนือ 🌳🌳🌳🌳

          กฟผ.แม่เมาะ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

          อ่างแม่จาง-แม่ขาม ยังรับน้ำได้อีกมากหลังพายุฮีโกสพาดผ่าน คาดสูบน้ำจากกิ่วลมได้ปลายกันยานี้ หากระดับน้ำยังไม่พ้นวิกฤต 💧

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย