ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ. และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบสนับสนุนเพิ่มเติม 6 แสนบาท พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่ 👩‍⚕️💛

          เหมืองแม่เมาะ ร่วมใจปลูกต้นไม้ 19 ชนิดกว่า 200 ต้น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564”

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม-วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร ร่วมกิจกรรม มทบ.32

          กฟผ. และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบประมาณเพิ่มเติม 1.1 ล้านบาท

          กฟผ.แม่เมาะ เดินสายมอบถุงกำลังใจ กฟผ. พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง 💛

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย