ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ทัณฑสถาน จ.ลำปาง

          กฟผ. และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบ 1.8 ล้านบาท สนับสนุนปฏิบัติการรับมือโควิด-19 โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง💛👨‍👦‍👦🧑🏻‍⚕️

          กฟผ. และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบ 2 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น 💛🧑🏻‍⚕️

          ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1 ของ กฟผ.แม่เมาะ หายป่วยแล้ว ส่วนผลตรวจรอบ 2 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นลบทั้งหมด 🏭

          กฟผ. มอบงบประมาณ 25 ล้านบาท อุดหนุนโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงสายแม่เมาะ-ผาลาด 🚘

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย